+ KaJiaN SoSiaL +

NoTa PISMP Sem 2 di SCRIBD

|
Klik http://notapismpks.blogspot.com/ untuk ke BLOG KOLEKSI NOTA PISMP KS

JANGAN LUPE KLIK IKLAN NUFFNANG DI SEBELAH KIRI BLOG KAMI


MAKLUMAT UMUM

Buku Program PISMP Kajian Sosial
Akta 174 IPG
Laporan Bancian Penduduk Malaysia 2010
Pro Forma Murid & Alam Belajar (EDU 3103)
Pro Forma PJ : Pergerakan Asas
Pro Forma GERKO : Permainan
Pro Forma Geog : Geografi Persekitaran
Pro Forma Sejarah : Sejarah Negara
Pro Forma Literasi Bahasa Melayu
Pro Forma Matematik : Numerical Literacy
Tajuk ISL MdAB
Tajuk Tutorial MdAB
Jadual Kuliah PISMP KS Sem 2/2011 
Contoh Borang Soal Selidik Geografi 
Contoh Kertas Kerja Seminar Literasi BM

KERJA KURSUS (ASSIGNMENT)

MdAB : Kepentingan Permainan Kanak-Kanak
PJ : Permainan Kanak-kanak
PJ : Pergerakan Asas
Geografi : Kajian Lapangan di Langkawi - Pengangkutan Air
Geografi : Kajian Lapangan di Langkawi - Pengangkutan Darat
Geografi : Kajian Lapangan di Langkawi - Pelancongan
Geografi : Kajian Lapangan di Langkawi - Perikanan Pinggir Pantai
Geografi : Kajian Lapangan di Langkawi - Perikanan Akuakultur
Geografi : Kajian Lapangan di Langkawi - Perniagaan Gedung
Geografi : Kajian Lapangan di Langkawi - Perniagaan Runcit
BM : Bahan Bantu Belajar : Menyelesai Masalah Pembelajaran 
Sejarah : Darurat di Tanah Melayu (PSS 3103)
PSK : Penerapan Nilai & Budaya
Math : Literasi Matematik (WAJ 3105)
GERKO : Permainan Hoki 1
GERKO : Permainan Hoki 2
GERKO : Permainan Hoki 3
GERKO : Permainan Hoki 4
GERKO : Permainan Hoki 5

NOTA KULIAH

MdAB : Nota Lengkap MdAB (Nota Padat)
MdAB : Murid & Alam Belajar 1
MdAB : Konsep Pengajaran & Pembelajaran 1
MdAB : Teori-teori Pembelajaran 1
MdAB : Model, Pendekatan, Kaedah & Strategi Pembelajaran 1
MdAB : Perbezaan Individu & Pembelajaran 1
MdAB : Motivasi Untuk Pembelajaran 1
MdAB : Pembentukan Persekitaran Pembelajaran Yang Kondusif 1
MdAB : Konsep & Aspek Utama Alam Belajar
MdAB : Main Dalam Pembelajaran Murid-murid
MdAB : Teori Pendekatan Humanis
MdAB : Teori Pembelajaran Behaviouris
MdAB : Teori Pembelajaran Kognitif
MdAB : Teori Pembelajaran Konstruktivisme
MdAB : Teori Pembelajaran Sosial
Literasi BM : Contoh Skrip Drama Patriotik
Literasi BM : Contoh Permainan Pengamatan Mata & Tangan
GERKO : Kemahiran Menguis & Mencedok (Scoop)
PJK : Teaching For Understanding 1
PJK : Teaching For Understanding 2
Matematik : Menganalisis & Menterjemah Data
Matematik : Kesedaran Ruang
Matematik : Pengiraan
Matematik : Penyelesaian Masalah
Matematik : Penggunaan Kalkulator & Komputer
Matematik : Manipulative Materials
Matematik : Mental Computation & Estimation
Matematik : Kalkulator & Komputer

NOTA PEMBENTANGAN TUTORIAL

Literasi BM : Abjad (Fonetik)
Literasi BM : Ayat Mudah (Penceritaan) 1
Literasi BM : Ayat Mudah (Penceritaan) 2
Literasi BM : Tulisan Mekanis - Postur Badan/Kedudukan
Literasi BM : Tulisan Mekanis - Cara Memegang Pensel
Literasi BM : Tulisan Mekanis - Hasil Penulisan
Sejarah : Definisi, Matlamat & Kepentingan Sejarah
Sejarah : Kepentingan Sejarah & Perkaitan Dengan Hala Tuju Negara
Sejarah : Perkembangan Ekonomi, Sosial, Budaya & Agama Empayar Melayu Melaka
Sejarah : Melaka Sebagai Asas Pembentukan Negara
Sejarah : Perkembangan Sejarah Negara
Sejarah : Warisan Kesultanan Melaka - Politik, Ekonomi & Sosial
Sejarah : Warisan Kesultanan Melayu Melaka di Malaysia
Sejarah : Campurtangan British di Tanah Melayu 1
Sejarah : Campurtangan British di Tanah Melayu 2
Sejarah : Pendudukan Jepun Di Tanah Melayu
Sejarah : Masalah & Cabaran Perpaduan Kaum
Sejarah : Darurat di Tanah Melayu 1948-1960 
Sejarah : Perubahan Dasar Pendidikan 
Sejarah : Peristiwa 13 Mei 1969
Sejarah : Rancangan & Dasar Negara
Sejarah : Wawasan Negara
Sejarah : Integrasi Nasional
Sejarah : Cabaran Pendidikan Mencapai Wawasan Negara
Sejarah : Suruhanjaya Reid (Perlembagaan PTM)
Geografi : Kepentingan Geografi Dalam Satu Disiplin Pengajian Sosial
Geografi : Keperluan Kemahiran Geografi
Geografi : Teknik Pemetaan Dalam Geografi
Geografi : Alat Pengukur Cuaca & Iklim
Geografi : Contoh Peta & Teknik Pemetaannya
Geografi : Teknik Pemetaan - Nota Senior
Geografi : Unsur Atmosfera & Biosfera Menjadi Halangan Kepada Kegiatan Manusia
Geografi : Unsur Litosfera & Bisfera Menjadi Halangan Kepada Kegiatan Manusia
Geografi : Taburan Penduduk 
Geografi : Tumpuan & Taburan Kegiatan Ekonomi di Malaysia
Geografi : Perkembangan Bandar
Kajian Lapangan Geografi : Pengangkutan Air
Kajian Lapangan Geografi : Pengangkutan Darat
Kajian Lapangan Geografi : Perniagaan Runcit
Kajian Lapangan Geografi : Perniagaan Gedung
Kajian Lapangan Geografi : Perikanan Pinggir Pantai
Kajian Lapangan Geografi : Perikanan Akuakultur
Kajian Lapangan Geografi : Pelancongan
MdAB : Permainan Tradisional & Kepentingan Kepada Kanak-kanak 
MdAB : Perbandingan Prinsip Pembelajaran Ewell & Gagne
MdAB : Teori Behavioris
MdAB : Implikasi Teori Behavioris
MdAB : Implikasi Teori Behavioris - Plus Minus Interesting
MdAB : Pembelajaran Induktif, Deduktif & Integratif
MdAB : Teori Constraints
Matematik : Unit Piawai
Matematik : Bentuk 2D & 3D
PJK : Teaching For Understanding 1
PJK : Teaching For Understanding 2
 

Copyright © 2010 .+ KaJiaN SoSiaL +