+ KaJiaN SoSiaL +

NoTa PISMP Sem 3 di SCRIBD

|

Klik http://notapismpks.blogspot.com/ untuk ke BLOG KOLEKSI NOTA PISMP KS

JANGAN LUPE KLIK IKLAN NUFFNANG DI SEBELAH KIRI BLOG KAMI

MAKLUMAT UMUM

Buku Program PISMP - Umum
Buku Program PISMP Kajian Sosial
Buku Panduan PBS dan Praktikum
Akta 174 IPG
Laporan Bancian Penduduk Malaysia 2010
Jadual Kuliah PISMP KS Sem 3/2012
Takwim Tahunan IPG (Cuti, Kuliah dan PBS)
Pro Forma WAJ 3106 Hubungan Etnik
Pro Forma WAJ 3110 Ko-Kurikulum - Unit Beruniform I
Pro Forma EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku
Pro Forma PSS 3105 Pendidikan Pembangunan Lestari
Pro Forma PSS 3106 Politik dan Kerajaan
Pro Forma PJM 3106 Anatomi dan Fisiologi
Pro Forma PSV 3104 Pendidikan Seni Visual
Pro Forma BMM 3101 Pengajian Sukatan Pelajaran BM Sekolah Rendah

KERJA KURSUS (ASSIGNMENT)

Jurnal Ilmiah HE 1 : Pandangan Holistik Mengenai Wibawa Media dlm Konteks Budaya Politik M'sia
Jurnal Ilmiah HE 2 : Politik Etnik Malaysia Pasca PRU 12
Jurnal Ilmiah HE 3 : Penerimaan Bukan Islam Terhadap Proses Islamisasi di Malaysia
Jurnal Ilmiah HE 4 : Kajian Hubungan Kaum di UUM
Jurnal Ilmiah HE 5 : Hubungan Nilai Masyarakat dan Pembangunan Satu Analisa
Jurnal Ilmiah HE 6 : Hubungan Etnik di Malaysia Dari Aspek Islam
Jurnal Ilmiah HE 7 : Globalisasi dan Negara Pembangunan
Jurnal Ilmiah HE 8 : DEB Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Kaum
Jurnal Ilmiah HE 9 : Caturan Politik Pelbagai Kaum di TM 1946-1957
Pembentangan KKP PBDT : Masalah Pembelajaran (Slow Learner)

NOTA KULIAH

HUBUNGAN ETNIK (WAJ 3106)

Topik 1 : Hubungan Etnik Di Malaysia
Topik 2 : Konsep Asas Hubungan Etnik
Topik 3 : Masyarakat Pluralistik Alam Melayu
Topik 4 : Pembangunan Ekonomi Dalam Konteks Hubungan Etnik 1
Topik 4 : Pembangunan Ekonomi Dalam Konteks Hubungan Etnik 2
Topik 5 : Pembangunan Politik Dalam Konteks Hubungan Etnik
Topik 6 : Perlembagaan Dalam Konteks Hubungan Etnik
Topik 7 : Agama dan Hubungan Etnik - ISLAM
Topik 7 : Agama dan Hubungan Etnik - Buddhism
Topik 7 : Agama dan Hubungan Etnik - Hinduisme
Topik 7 : Agama dan Hubungan Etnik - Kristianiti
Topik 7 : Agama dan Hubungan Etnik - Islam Hadhari
Topik 8 : Cabaran Pemupukan Hubungan Etnik di Malaysia
Topik 9 : Peranan Kerajaan dan Masyarakat dalam Hubungan Etnik
Dokumen Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA)
Modul Tahanan Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA)
Model Ekonomi Baru (MEB) v1
Model Ekonomi Baru (MEB) v2
RMK-10 Myplan
Pelan Transformasi Kerajaan (GTP) 2010-2020

PENGURUSAN BILIK DARJAH dan TINGKAHLAKU (EDU 3104)

Topik 1 : Pengurusan Bilik Darjah Sekolah Rendah 1
Topik 1 : Pengurusan Bilik Darjah Sekolah Rendah 2
Topik 1 : Ciri Guru Efektif Berdasarkan SGM
Topik 2 : Peranan Guru Dalam Pengurusan Bilik Darjah
Topik 3 : Hubungan Guru Dengan Murid-Murid
Topik 4 : Pengurusan Disiplin Bilik Darjah
Topik 5 : Masalah Disiplin dan Tingkahlaku Bermasalah Dalam Bilik Darjah
Topik 6 : Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah
Topik 7 : Pengurusan Bilik Darjah Melibatkan Murid Pendidikan Khas
Topik 8 : Perancangan dan Pengurusan Bilik Darjah Berkesan

PENDIDIKAN PEMBANGUNAN LESTARI (PSS 3105)

Topik 1 : Pengenalan Pendidikan Pembangunan Lestari
Topik 1 : Sejarah Konsep Pembangunan Lestari - AGENDA 21
Topik 2 : Pendidikan Pembangunan Lestari (ESD) 1
Topik 2 : Pendidikan Pembangunan Lestari (ESD) 2
Topik 2 : Pendidikan Untuk Kefahaman Sejagat (EIU) 1
Topik 2 : Pendidikan Untuk Kefahaman Sejagat (EIU) 2
Topik 2 : EIU Teachers Training Manual
Topik 2 : Education For International Understanding (EIU)
Topik 3 : Impak Alam Sekitar Kegiatan Manusia
Topik 4 : Konsep 5R
Topik 4 : Konsep Pembangunan Mapan
Topik 4 : Perancangan Pembangunan Jangka Pendek dan Panjang
Topik 4 : Sumber PnP Pendidikan Alam Sekitar - Herbarium
Topik 5 : Strategi Pendidikan Lestari dalam Pengajian Sosial
Topik 5 : Asas Pembentukan Sekolah Lestari

POLITIK dan KERAJAAN (PSS 3106)

Pengenalan Sains Politik
Konsep Kedaulatan
Kepentingan Kerajaan Sebagai Pemerintah
Sistem Kerajaan di Malaysia
Perbandingan Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Malaysia
Teori Asal-Usul Negara
Negara Berkebajikan Berdasarkan Buku Jingga

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Topik 2 : Strategi P&P PSV
Topik 5 : Pengurusan Aktiviti Dalam & Luar Studio PSV
Topik 6 : Pengurusan Sumber Dan Bahan Bantu Mengajar
Topik 7 : Pengurusan Studio PSV
Tahap Perkembangan Kemahiran PSV di Sekolah Rendah
Meningkatkan Daya Imaginatif Kanak-Kanak
Nilai Estetika
Pendekatan PnP Bertema
Rangsangan dan Faktor Mempengaruhi Lukisan Kanak-Kanak
Tema Komunikasi
Tema Persekitaran

ANATOMI DAN FISIOLOGI (PJM 3106)

Topik 1 : Pengenalan Kepada Anatomi dan Fisiologi
Topik 2 : Sistem Kardiovaskular, Respiratori dan Saraf
Topik 3 : Sistem Endokrin, Pencernaan dan Perkumuhan
Topik 4 : Sistem Tenaga
Topik 5 : Kesan Latihan Terhadap Sistem Fisiologi
Pengenalan Anatomi dan Fisiologi 2
Sistem Rangka (Skeletal System)
Sistem Pencernaan (Digestion System)
Sistem Metabolisme dan Nutrisi
Sistem Buah Pinggang (Kidney System)
Sistem Pernafasan (Respiration System)
Sistem Jantung (Heart)
Sistem Peredaran Darah (Circulatory System)
Sistem Kardiovaskular (Cardiovascular System)
Sistem Tekanan Darah (Blood Pressure)
Sistem Darah 2 (Blood Circulation)
Sistem Darah 1 (Blood Circulation)
Sistem Hormon (Endocrine System)
Sistem Saraf (Nervous System)
Sistem Otot Muskular 2 (Muscular System)
Sistem Otot Muskular 1 (Muscular System) 

NOTA PEMBENTANGAN TUTORIAL

PENGURUSAN BILIK DARJAH dan TINGKAHLAKU (EDU 3104)

Topik 1 : Ciri-Ciri Guru Efektif
Topik 2 : Contoh Pelan Suasana Kelas Ideal 1
Topik 2 : Contoh Pelan Suasana Kelas Ideal 2
Topik 2 : Contoh Pelan Suasana Kelas Ideal 3
Topik 2 : Contoh Pelan Suasana Kelas Ideal 4
Topik 2 : Contoh Pelan Suasana Kelas Ideal 5
Topik 3 :

PENDIDIKAN PEMBANGUNAN LESTARI (PSS 3105)

Topik 1 : Intipati Persidangan Mengenai Alam Sekitar
Topik 2 : Komponen Dalam ESD
Topik 3 : Komponen Dalam EIU
Topik 4 : Kesan dan Isu Alam Sekitar di Malaysia
Topik 5 : Peranan Ibubapa, Masyarakat dan Guru Dalam Pembangunan Pendidikan Lestari
Topik 6 :

KADET REMAJA SEKOLAH - UNIT BERUNIFORM

Topik 1 : Sejarah dan Perlembagaan Kadet Remaja Sekolah
Topik 2 :

HUBUNGAN ETNIK (WAJ 3106)

Topik 1 : Konsep Asas Hubungan Etnik
Topik 2 : Punca dan Implikasi Peristiwa 13 Mei 1969
Topik 3 : Permasalahan dan Usaha Kearah Perpaduan
Topik 4 : Masyarakat Pluralistik
Topik 5 : Konsep 1Malaysia dan Bangsa Malaysia
Topik 6 : Perkembangan Modenisasi di Malaysia dan Luar Negara
Topik 7 : DEB Mengendurkan Jurang Ekonomi
Topik 8 : Keberkesanan Rancangan Pembangunan Membasmi Kemiskinan Kaum Tani
Topik 9 : Perkembangan Parti Politik di Sabah/Sarawak dan Proses Politik Memupuk Perpaduan
Topik 10 :
Topik 11 : 
Topik 12 : Kebaikan dan Keburukan Pemansuhan ISA
Topik 13 : Perpaduan Asas Kestabilan dan Cabaran
Topik 14 :

POLITIK dan KERAJAAN (PSS 3106)

Topik 1 : Jenis Demokrasi dan Autokrasi
Topik 2 : Kuasa, Autoriti dan Pengaruh
Topik 3 : Doktrin Pengasingan Kuasa di Britain dan Malaysia
Topik 4 : Doktrin Pengasingan Kuasa di Amerika dan Indonesia
Topik 5 : Malaysia dan Isu Serantau
Topik 6 : Politik Islam Menurut Ibnu Khaldun dan Al-Maududi
Topik 7 : Pandangan Islam dan Barat Mengenai Politik, Kuasa dan Autoriti
Topik 8 : Konsep Negara Islam dan Berkebajikan
Topik 9 : Proses Pilihanraya di Malaysia dan Amerika
Topik 10 : Parti Politik di Malaysia

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Topik 1 : Perkembangan Kurikulum PSV Sebelum dan Selepas Kemerdekaan
Topik 2 : Kepentingan Kurikulum PSV
Topik 3 : Huraian Sukatan Pelajaran PSV Tahap 1 SR
Topik 4 : Huraian Sukatan Pelajaran PSV Tahap 2 SR
Topik 5 : Konsep 5P
Topik 6 :
 

Copyright © 2010 .+ KaJiaN SoSiaL +